JKAB Logo


Anlita oss!

När vi får förtroendet att utföra transporter, stora som små uppdrag, gör vi det alltid med största respekt för gods och överenskommelser. Tack vare våra oerhört kunniga och erfarna chaufförer kan vi garantera ett bra samarbete.

Våra chaufförer har alltid erfoderlig kompetens och stor kunnighet för att kunna utföra uppdragen på mest tillfredsställande sett.Givetvis finns intyg/kursbevis för chaufförerna.

Kontakta Johan Knutsson för ett första trevligt samtal!