JKAB Logo


Ett åkeri för dig

Vår erfarenhet är mycket bred och vi utför transportuppdrag som fjärrbilstransport (bil och släp) med lastkapacitet runt 35 ton, distributionstransporter, budbilstransporter, ADR-gods, täckta bilar för travers lastning.

Vi utför i stort sett alla de transport behov som våra kunder kommer i kontakt med;
- Iltransport - Budtransport - Stycke- och helhetslass.