JKAB Logo


Våra Chaufförer

Chaufförerna på åkeriet strävar för att transporterna utförs på ett tillfredsställande sätt och iakttager ett korrekt och serviceinriktat uppträdande samt att vi tillhandahåller erforderlig utbildning till uppdraget.

Intyg/kursbevis finns för chaufförerna.

För mer information är ni mer än välkomna att kontakta oss.